Μετρό Αθήνας

Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης, ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων, συστήματα εξαερισμού, CCR, αποσβεστήρες, συστήματα πυρανίχνευσης και άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα κλπ. για πάνω από 16 σταθμούς μετρό.

 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής θέρμανσης του σταθμου Σεπόλια.
 • Ηλεκτρικό μέρος της εγκατάστασης του συστήματος εξαερισμού σε 16 σταθμούς.
 • Ηλεκτρικό μέρος της εγκατάστασης του συστήματος εξαερισμού στο σταθμό Σύνταγμα.
 • Εγκατάσταση C.C.R. στο μετρό της Αθήνας.
 • Εγκατάσταση πυρανίχνευσης και άλλες εγκαταστάσεις σε 4 σταθμούς.
 • Εγκατάσταση πυρανίχνευσης κλπ. και διάφορα ηλεκτρολογικές εργασίες σε 10 σταθμούς του μετρό της Αθήνας.
 • Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες σε 12 σταθμούς του μετρό της Αθήνας.
 • Ηλεκτρικό μέρος της εγκατάστασης του συστήματος εξαερισμού στο σταθμό Μοναστηράκι.

  • Έτος: 1998 - 2003
  • Πελάτης: SIEMENS SA, SPIE SA, ALSTON