• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ
  • ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Α.Π.Ε.
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  • ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
A/A ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ 1989-1990
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ 1991-1993
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ 1993-1994
4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ι. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1995
5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ - ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ 1195-1997
6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Σ.Δ.Ο. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ 1996
7 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ 1996
8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ (ΣΤΕ, ΣΕΥΠ, Η/Υ, ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΛΠ) ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ 1996-1998
9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ 1997-1999
10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ 1998-2000
11 ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ 1999-2001