Εργοστάσιο Παραγωγής PELLET

  • Μελέτες Εφαρμογής & Κατασκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων.
  • Μοντάρισμα & συνδέσεις μηχανημάτων παραγωγής.

    • Έτος: 2015 - 2016
    • Πελάτης: ΕΥΒΟΙΑ ΠΕΛΕΤ Α.Ε.