Γαλλική Πρεσβεία

Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων ασφαλείας για τη Γαλλική Πρεσβεία,στην Αθήνα.

  • Έτος: 2012 - 2013
  • Πελάτης: ALPINE SBH, Γαλλική Πρεσβεία