Διόδια Κορίνθου

Μελέτη, κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρικού υποσταθμού στον σταθμό διοδίων στο Καλαμάκι, Ισθμός Κορίνθου.

  • Έτος: 1998 - 1999
  • Πελάτης: EΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑTE