Υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. για την κατασκευή οδοφωτισμού στο νέο περιφερειακό δρόμο της νήσου Θήρας.